Algemene voorwaarden

ACTIES EN KORTINGEN

Het staat de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade vrij te allen tijde acties te bedenken en aanbiedingen te doen. Kortingen op tickets die hieruit voortkomen, zijn niet van toepassing op reeds gekochte of gereserveerde tickets.

BETALINGSVERPLICHTING

Met de reservering van tickets ga je een betalingsverplichting aan. Niet opgehaalde tickets worden te allen tijde volledig in rekening gebracht.

KOM OP TIJD

Voorstellingen beginnen stipt op tijd. Om artiesten en gasten niet te storen, hebben laatkomers geen toegang meer tot de zaal.

ONGESTOORD GENIETEN

Je wordt uitdrukkelijk verzocht om tijdens de voorstellingen je mobiele telefoon uit te schakelen. Het is niet toegestaan eet- en/of drinkwaren mee de theaterzaal in te nemen en om beeld- en/of geluidsopnamen te maken. De Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade behoudt zich het recht voor gemaakte opnamen in te nemen.

WIJZIGINGEN PROGRAMMA

Er kunnen zich wijzigingen in het theaterprogramma voordoen. Data, aanvangstijden, prijzen en samenstelling van het gezelschap kunnen veranderen en voorstellingen kunnen worden geannuleerd. Indien dit gebeurt, informeert de Blauwe Kei, Theater aande Noordkade je daar zo snel en volledig mogelijk over.

SUGGESTIES, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

Wij stellen de mening van onze gasten op prijs en doen ons uiterste best om de producten en diensten van de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade af te stemmen op de wensen van bezoekers. Opmerkingen, suggesties of klachten kunnen gemeld worden via het contactformulier. In geval van een klacht kun je deze ook schriftelijk richten aan de directie (adres). Deze klachten worden besproken in het directie-overleg. Over de uitkomst informeert de Blauwe Kei je altijd.

GEANNULEERDE VOORSTELLINGEN

Het kan zijn dat een voorstelling wordt geannuleerd. In dat geval brengen we de tickethouders zo snel mogelijk op de hoogte. Bij annulering ontvang je het betaalde bedrag retour*.


* Je ontvangt de reserveringskosten terug, tenzij er gelijktijdig voor meerdere voorstellingen tickets zijn besteld.

BEZOEKERSVOORWAARDEN

In de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Kaartverkoop Netwerk Nederland (KNN) aangesloten theaters en concertzalen van toepassing. 

VRAGEN

Heeft bovenstaande informatie geen antwoord gegeven op je vraag? Neem dan contact op met onze theaterkassa.