GOVERNANCE CODE CULTUUR

Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie op de pagina.

Besturingsmodel

Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting, Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting bestuurt Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, maar is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Veghel: Stichting CHV Cultuur Haven Veghel, Phoenix Cultuur en Stichting Kunstgroep de Compagnie. De Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent de volgende bestuursleden:

  • Paul Koeslag - Voorzitter
  • Rita Hanegraaf-Penninx - Lid
  • Wilma Bierens-Verbeet - Lid
  • Karen Neervoort - Lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

Culturele ANBI

Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie hierover.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2021 
Jaarrekening 2021
Infographic 2021

Beleidsplan

Beleidsvisie Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade

Publicatieplicht grote ANBI

Standaardformulier ANBI algemeen