GOVERNANCE CODE CULTUUR

Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie op de pagina.

Besturingsmodel
Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting, Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting bestuurt Theater De Blauwe Kei, maar is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Veghel: Stichting CHV Cultuur Haven Veghel, Phoenix Cultuur en Stichting Kunstgroep de Compagnie. De Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent de volgende bestuursleden

Martien van den Hoven - Voorzitter
Marianne van Campen-Berlie - Secretaris
Manon Velde-Katgert - Penningmeester
Paul Koeslag - Lid
Wilma Bierens - Lid
Frans de Baaij - Lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

De directie wordt gevoerd door de heer H. Vermeulen. De directeur ontvangt een beloning binnen de WNT, de verantwoording vind je:
- WNT verantwoording 2017
- WNT verantwoording 2018
- WNT verantwoording 2019

Culturele ANBI
Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie hierover.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
- De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
- De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
- De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
- De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
- De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
- De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
- De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
- De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
- De ANBI-status brengt met zich mee, dat Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei diverse gegevens openbaar dient te maken. Deze gegevens staan vermeld op een website die voor iedereen toegankelijk is: http://anbi.federatiecultuur.nl.

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst publiceren wij hier de volgende gegevens over onze Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei. Tevens vind je hier de bijbehorende infographic met betrekking tot het jaar 2019

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kun je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kun je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen